Ankieta

Część ogólna

Część szczegółowa

Jak ocenia Pan/Pani proces rejestracji:
Jak ocenia Pan/Pani pracę pielęgniarki:
Jak ocenia Pani/Pan pracę lekarza:
Ocena ogólna

Jak ocenia Pani/Pan usługi świadczone w naszej przychodni: