Usługi

Spirometria

Badanie czynnościowe układu oddechowego umożliwiające diagnostykę i monitorowanie chorób układu oddechowego. Służy sprawdzeniu wydolności oddechowej pacjenta, określa parametry objętościowe i przepływowe dróg oddechowych.

W okresie pandemii badanie SPIROMETRII WYKONUJEMY WYŁĄCZNIE po uprzedniej konsultacji ze specjalistą naszej poradni.

Wskazania do badania

 • Rozpoznawanie i monitorowanie astmy oskrzelowej
 • Rozpoznawania i monitorowanie przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc ( POCHP)
 • Palenie papierosów, narażenie zawodowe na szkodliwe pyły i gazy jako badania przesiewowe
 • Przewlekły kaszel, duszność spoczynkowa i wysiłkowa, świszczący oddech, częste nawracające infekcje dróg oddechowych, bóle w klatce piersiowej, deformacje klatki piersiowej,
 • Choroby przebiegające z zajęciem miąższu płuc jako ocena wydolności ukłądu oddechowego i monitorowanie przebiegu leczenia czy postępu choroby w włóknieniu płuc, chorobach tkanki łącznej z zajęciem układu oddechowego, choroby nerwowo-mięśniowe i wiele innych
 • Nieprawidłowy obraz badania radiologicznego klatki piersiowej
 • Kwalifikacja chory do zabiegów chirurgicznych szczególnie w obrębie klatki piersiowej
 • Badanie zalecane jest u osób uprawiających sport: pływanie, nurkowanie, wspinaczka wysokogórska, bieganie itp.
 • Orzecznictwo o stanie zdrowia

Przeciwwskazania

       Przeciwskazania względne:

 • nudności, wymioty, intensywny kaszel,
 • ból pooperacyjny uniemożliwiające wykonanie badania
 • zawroty głowy, zaburzenia rytmu serca

 

      Przeciwwskazania bezwzględna:

 • tętniaki (zagrożenie pęknięciem tętniaka i krwotokiem przy zwiększonym ciśnieniu w klatce piersiowej),
 • stan po zabiegu okulistycznym (np. operacja zaćmy),
 • zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe,
 • krwioplucie,
 • odma opłucnowa, rozedma pęcherzowa,
 • świeży zawał mięśnia sercowego – w okresie hospitalizacji
 • świeży udar ośrodkowego układu nerwowego – w okresie hospitalizacji

Miejsce wykonania

Clinica Vitae Gdańsk Gospody 7 i Guderskiego 72

Przygotowanie do badania

 • Przed badanie nie należy jeść obfitego posiłku, nie pić kawy, coli, mocnej herbaty, palić papierosów
 • Nie przyjmować leków mogących wpłynąć na wynik badania:
  Przed badaniem należy odstawić na co najmniej:

  • 8 godzin – krótkodziałające betamimetyki wziewne ( np. BerotecN, Ventolin)
  • 12 godzin – wziewne długodziałające betamimetyki wziewne
  • 24 godziny – preparaty theophilliny
  • 48 godzin – ultra długodziałające betamimetyki wziewne, preparaty theophiliny o długotrwałym działaniu (long)
  • 7 dni – tiotropium ( np. Spiriva )

Wykonanie badania

Badanie jest bezpieczne i bezbolesne, przy dobrej współpracy trwa ok. 5 min. czasami dłużej. Przed badanie należy odpocząć przez ok 15-20 min.

Badanie polega na oddychaniu do aparatu spirometrycznego przez ustnik. W celu uzyskania poprawnego wyniku wymagana jest dobra współpraca badanego z wykonującym badanie podczas wykonywania manewrów oddechowych. Przyjęte jest , że pacjent powinien siedzieć wyprostowany, nie opierając pleców, z nogami opartymi o podłoże. W czasie badania nie zmieniać pozycji i nie pochylać się. Głowę trzymać z delikatnie uniesionym podbródkiem. Ustnik aparatu szczelnie objąć ustami, a zęby oprzeć o ustnik ok. 1 cm za jego krawędzią. Język ułożyć pod ustnikiem. Jeżeli ma protezy dentystyczne, to powinny one pozostać na swoim miejscu. W przypadku, gdy protezy są źle dopasowane i ich ruchomość może spowodować problemy podczas badania należy je wyjąć przed wykonywaniem badania.

 

 • Technika wykonania badania natężonego wydech:

Wykonujący badanie zakłada pacjentowi specjalny zacisk na nos w celu uniknięcia uciekania powietrza  podczas badania przez nos, zapewniając jednocześnie, że powietrze oddechowe w całości przechodzi przez ustnik. Po kilku spokojnych oddechach polecamy wykonać wolny, najgłębszy wydech, po którym ma nastąpić możliwie najszybszy i całkowity wdech. Po nim polecamy wykonać jak najgłębszy gwałtowny wydech kontynuowany możliwie jak najdłużej. Po uregulowaniu oddechu, nie wcześniej niż po 30 sekundach należy powtórzyć pomiar. Wymagane jest wykonanie co najmniej 3 poprawnych pomiarów, a przy braku powtarzalności nie więcej niż 8.

 

 • Technika wykonania tzw. Spirometrii wolnej:

W zależności od przyjętej techniki badania na polecenie osoby wykonującej badanie pacjent oddycha spokojnie, miarowo i zwykle po kilku oddechach możemy rozpocząć pomiary. Po kilku spokojnych oddechach badany wykonuje możliwie najgłębszy wdech, zatrzymuje oddech i następnie wykonuje spokojny, jednostajny, jak najgłębszy wydech. Ilość wykonywanych oddechów powinna być zgodna z poleceniem osoby przeprowadzającej badanie. Aparat sprawdza czy oddechy były wykonane prawidłowo oraz oblicza stosunek zmierzonych pojemności płuc i szybkości wydechu do należnych norm dla wieku, płci i wzrostu.

 

 • Wykonanie próby rozkurczowej:

W przypadku stwierdzenia ograniczenia ( obturacji ) przepływu powietrza przez drogi oddechowe wykonujemy próbę rozkurczową. Po pierwszej spirometrii podajemy od 2 do 4 wdechów leku rozszerzającego oskrzela i po 15 – 20 minutach powtarzamy badanie oceniając procent poprawy parametrów spirometrycznych w stosunku do badania wyjściowego.

Wynik wymaga interpretacji i konsultacji lekarza.

Cena badania

 • Spirometria  – 100 zł
 • Spirometria z próbą rozkurczową – 120 zł