Zespół

Dr n. med. Beata Wajda

Specjalista chorób płuc i alergologii

Godziny przyjęć

Przychodnia Alergologii i Pneumonologii

poniedziałek

15:00 - 18:30

środa

14:15 - 18:30

Beata Wajda jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Gdańskiej Akademii Medycznej. Od początku pracy zawodowej związana jest z Kliniką Alergologii i Pulmonologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego GUMed w Gdańsku, gdzie poza regularną pracą kliniczną z pacjentami uczestniczy w licznych projektach naukowych. W 2010 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w 2014 – specjalisty z zakresu chorób płuc. W 2018 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie pulmonologii. Obecnie zakończyła szkolenie specjalizacyjne z alergologii.

W kręgu jej zainteresowań znajdują choroby obturacyjne dróg oddechowych, obturacyjny bezdech senny, niedobór alfa -1 antytrypsyny, choroby śródmiąższowe płuc oraz choroby alergiczne.

Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych i doniesień zjazdowych publikowanych i wygłoszonych zarówno w polskich jak i zagranicznych źródłach. Członkiem PTA, PTChP i ERS.