Zespół

Dr n. med. Jacek Brodzicki

Specjalista pediatrii i gastroenterologii

Godziny przyjęć

Przychodnia Alergologii i Pneumonologii

wtorek

12:00 - 19:00

środa

12:00 - 19:00

czwartek

12:00 - 19:00

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (1990r). W 2011 roku ukończył Menedżerskie Studia Podyplomowe: Zarządzanie firmą w opiece zdrowotnej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Specjalista w dziedzinie pediatrii i gastroenterologii. W ciągu 25 lat pracy w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego nabierał doświadczenia klinicznego i wiedzy praktycznej. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w czerwcu 2000 rok. Jest autorem lub współautorem 63 publikacji naukowych i członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Ukończył kurs wykonywania badań endoskopowe przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia) u dzieci i osób dorosłych.  Założyciel i pierwszym Kierownikiem Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku w roku 1992. Praktykę prywatną prowadzi od 1997 roku, w tym czasie uczestniczył w wielu Zjazdach, Konferencjach i Sympozjach Naukowych.